Защита на личните данни на ПУИ ”Никола Йонков Вапцаров” – гр. Елхово съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).