glossy_button_blank_blue_oval

 

 

 

 

ПУИ”Никола Йонков Вапцаров” гр Елхово е основано през 1966 г Носи името на великия български поет  Никола Йонков Вапцаров.

Помощно училище интернат „ Никола Йонков Вапцаров” е единствено в област Ямбол. Училището е с осигурена архитектурна среда и добра материална база. В училището работи високо квалифициран педагогически екип , който се грижи за учениците да получат обучение и възпитание , осигуряващо успешна социална интеграция и професионална реализация.